Regularne picie Vitalgrass, zamrożonego soku z pszenicznej trawy, uczyni Cię zdrowszym!
Wybierz język:
 
Wyprodukowano w Unii Europejskiej.
Spełnia wymagania higieniczne HACCP.

Regulamin Świadczenia Usług

Witamy na stronie internetowej vitalgrass.com! Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej vitalgrass lub/i przed dokonaniem rejestracji, powinieneś zapoznać się z Regulaminem Świadczenia Usług strony vitalgrass (zwanym dalej „Regulaminem“) i zaakceptować opisane w nim warunki, zastrzeżenia i wytyczne (określone nazwą „UMOWA“) oraz ich ewentualne późniejsze uzupełnienia:

Dokonując rejestracji Użytkownik zawiera umowę ze spółką Imre Simon, która jest operatorem strony vitalgrass.com , (NIP UE: 1957715, Székhely: 4030 Debrecen, Lahner u. 4/A. 2. ajtó.). Podpisanie umowy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Poprzez rejestrację Użytkownika dochodzi do umowy między Stronami. W razie dokonania większych zmian w Regulaminie spółka Vitalgrass (zwana dalej „VTG”) postara się poinformować Użytkowników o tym fakcie. Aby zapewnić jak najwcześniejszy dostęp do zmian, prosimy o regularne odwiedzanie Serwisu i sprawdzanie najnowszej wersji Regulaminu. VTG zastrzega sobie wyłączne prawo do poprawiania, a Użytkownicy jednocześnie powinni zaakceptować zmienione warunki. Korzystanie z usług świadczonych przez VTG, jak również dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zaakceptowanie przez Klienta zmian w umowie.

Po akceptacji i po wysłaniu zamówienia, oraz po potwierdzeniu zamównienia przez VTG, na podstawie Dekretu Rządowego Nr 17/1999 (II.5.) osoba kupująca staje się Klientem VTG. Pomiędzy Operatorem VTG jako Sprzedawcą oraz osobą kupującą jako Klientem zostaje zawarta Umowa na odległość według opisanych poniżej zasad.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Każdy produkt zakupiony na stronie vitalgrass.com został sprzedany przez Operatora, który jest Sprzedawcą.
 2. Na stronie vitalgrass.com może robić zakupy każdy, kto wysyłając zamówienie zaakceptował warunki Umowy i uznał, że będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu.
 3. Spółka vitalgrass.com sprzedaje swoje produkty jedynie przez Internet, drogą elektroniczną.
 4. Produkty można obejrzeć i zakupić jedynie na stronie internetowej http://vitalgrass.com. Operator vitalgrass.com nie sprzedaje swoich produktów w siedzibie firmy.
 5. Jeżeli Klient z jakichkolwiek powodów osobistych lub technicznych nie chce lub nie może wysłać swojego zamówienia przez Internet, to może poprosić o pomoc Obsługę Klienta.
 6. Obsługa Klienta VTG nie przyjmuje wiadomości telefonicznych (sms) i nie odpowiada na nie.

OCHRONA PRAWA PRYWATNOŚCI

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych. (Ustawa Nr LXIII z 1992 r. o ochronie danych osobowych i jawności danych publicznych.)
 2. Klient podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez VTG według opisanych w tym punkcie zasad.
 3. VTG przechowuje dane Klienta w celu udokumentowania wypełnienia warunków Umowy. Przechowywane i zabezpieczone dane przez VTG są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane nie są udostępniane osobom trzecim, wyjątek stanowią dane niezbędne firmie wysyłkowej do dostarczenia Klientowi zakupionego produktu. Firma wysyłkowa przetwarza udostępnione jej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i w żadnym wypadku nie udostępnia ich osobom trzecim.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że w wyjątkowych przypadkach może dojść do obowiązkowego przekazania danych, przy czym w każdym takim przypadku VTG dokładnie sprawdza prawne podstawy takowego przekazania danych. VTG oświadcza, że podporządkuje się przepisom prawnym dotyczącym obowiązku ujawnienia danych i współpracy.
 5. Zarejestrowane w systemie vitalgrass.com dane podane przez Klienta są przetwarzane do czasu ich usunięcia zainicjowanego przez Klienta.
 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, może je w każdej chwili zmienić lub skasować lub poprosić VTG, aby tego dokonał.
 7. Za ewentualne szkody powstałe na skutek przecieku danych osobowych, spowodowanego publicznym charakterem Internetu, odpowiedzialność ponosi Klient.
 8. W przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane lub kilkakrotnie złoży zamówienie, VTG zastrzega sobie prawo do natychmiastowej zmiany, zawieszenia lub skasowania konta Klienta bez uprzedniego powiadomienia.

REJESTRACJA

 1. Rejestracja na stronie vitalgrass.com jest darmowa i nie zobowiązuje do zakupu.
 2. O skasowanie rejestracji, a tym samym o usunięcie wszystkich danych Klienta, można prosić pod każdym podanym w Regulaminie adresie kontaktu z Obsługą Klienta. W takim przypadku VTG według swoich możliwości niezwłocznie, lecz nie póżniej niż w przeciągu 24 godzin, podejmie działania w kierunku skasowania danych.
 3. Klient poprzez dokonanie rejestracji wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką ochrony prywatności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient musi przyjąć do wiadomości, że mogą się zdarzyć awarie systemu lub przerwy wynikające z powodów technicznych. VTG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za chwilową niedostępność strony.
 2. VTG nie ponosi żadnej odpowiedzialności odnośnie terminów dostawy, lecz zrobi wszystko, żeby zamówienie jak najszybciej dotarło do Klienta.
 3. VTG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych dostępnych przez linki na stronie vitalgrass.com.
 4. VTG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opisane poniżej przypadki, niezależnie od przyczyn, przez jakie zostały one spowodowane:
  1. Za żadne dane przesłane lub odebrane przez Internet.
  2. Za wadliwe działanie sieci Internetowej, która uniemożliwi sprawne działanie i robienie zakupów na stronie vitalgrass.com.
  3. Za jakąkolwiek wadę w dowolnym urządzeniu w sieci komunikacyjnej.
  4. Za zgubienie listu w formie elektronicznej lub na papierze, a przede wszystkim za utratę jakichkolwiek danych.
  5. Za nieprawidłowe działanie jakiegokolwiek oprogramowania.
  6. Za jakiekolwiek wady oprogramowania, nienormalne działania lub błędy techniczne.
 5. VTG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie straty lub szkody, spowodowane przez dołączenie się przez Klienta do witryny vitalgrass.com.
 6. VTG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za domniemaną lub faktyczną utratę dochodów lub zysków, spowodowaną z jakichkolwiek powodów przez zakup na stronie vitalgrass.com.
 7. VTG nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta własnych danych osobowych osobom trzecim, z zaniedbania lub w celu popełnienia przestępstwa, oraz za udostępnienie ich używania.
 8. VTG w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia spowodowane przez siły wyższe, ani za wydarzenia, do których doszło poza strefą jego interesów.
 9. VTG może w każdej chwili dowolnie zmienić ceny lub terminy. Zmiany obowiązują od momentu pojawienia się na stronie vitalgrass.com.
 10. VTG może w każdej chwili dowolnie zmienić warunki oraz zasady kupna i/lub stronę vitalgrass.com, bez potrzeby informowania o tym fakcie i bez żadnych zobowiązań, nie musi udowodnić, że decyzja jest słuszna i nie może być pociągnięte za to do odpowiedzialności.
 11. Wszystkie zmiany wchodzą w życie w momencie ukazania się online na stronie vitalgrass.com. Każdy Klient, który nie zgadza się ze zmianą zasad, musi przerwać transakcję kupna.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU

 1. Klient może zapoznać się z opisem dostępnych produktów na stronie informacyjnej konkretnego produktu.
 2. Cena zakupu to cena podana obok towaru, zawierająca podatek obrotowy. Ceny podane są w PLN, nie jest to jednak bezpośrednia oferta, która byłaby wiążąca dla vitalgrass.com.
 3. Dla firm z krajów UE sprzedaż produktów odbywa się bez podatku obrotowego, jeżeli posiadają one aktualny numer NIP.
 4. Cena produktów i usług podana na konkretnym potwierdzeniu zamówienia jest konkretną ofertą VTG, której Klient nie musi zaakceptować. Milczenie Klienta na konkretną bezpośrednią ofertę VTG oznacza akceptację oferty.

ZAMÓWIENIE

 1. VTG przyjmuje zamówienia jedynie drogą online, w przypadku ewentualnych zakłóceń lub niemożliwości dostępu do strony, zamówienie może być przyjęte przez telefon, lecz nie osobiście.
 2. Składając zamówienia na stronie vitalgrass.com Klient stwierdza, że zrozumiał i akceptuje zasady niniejszego Regulaminu, że jest świadom procesu zamawiania oraz że zapoznał się z opisem produktu i jego ceną.
 3. Złożone na stronie vitalgrass.com zamówienia VTG może zaakceptować jedynie w tym przypadku, jeżeli Klient wypełni wszystkie wymagane pola na stronie zamówienia lub przy składaniu zamówienia drogą telefoniczną poda wszystkie potrzebne dane. Za straty spowodowane niepodaniem wymaganych danych lub z innych powodów technicznych operator strony vitalgrass.com nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności.
 4. Przy jakiejkolwiek zmianie w zamówieniu Klient powinien poprosić o pomoc Obsługę Klienta, korzystając z adresów kontaktowych podanych na stronie vitalgrass.com.
 5. W ciągu 7 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia VTG jest zobowiązany do wysłania zamówionego towaru, jeżeli wybrany towar jest na składzie.
 6. W przypadku braku zamówionego towaru VTG informuje Klienta o możliwej dacie dostawy, którą Klient musi w ciągu 2 dni roboczych zaakceptować (potwierdza chęć zakupu) lub odrzucić (wycofuje się z zakupu). Jeżeli Klient nie wyśle potwierdzenia, zostanie to uznane jako potwierdzenie chęci zakupu.

WYSYŁKA

 1. Zamówiony towar może być dostarczony jedynie przez firmę kurierską (GLS), wysokość opłaty podana jest w cenach wysyłki. VTG nie może zapewnić wysłania towaru pocztą, ani osobistego odbioru.
 2. Dostarczanie towaru odbywa się w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00. Dlatego Klient powinien podać adres, pod którym będzie obecny w tych godzinach (lub inny adres oraz nazwisko osoby upoważnionej do odebrania przesyłki).
 3. Odbierając paczkę od kuriera Klient powinien sprawdzić czy paczka jest nienaruszona. Dostarczenie przesyłki dochodzi do skutku po opłaceniu (jeżeli taka forma płatności została wybrana) i po podpisaniu potwierdzenia. Odbiorca wcześniej nie może sprawdzić zawartość przesyłki. Przy widocznym uszkodzeniu opakowania, Klient może zażądać od Kuriera, żeby otworzył paczkę i pojedynczo przekazał mu towar. W takim przypadku Klient nie ma obowiązku odebrania uszkodzonej lub niekompletnej paczki.
 4. Jeżeli paczka nie jest uszkodzona, Klient nie może żądać od Kuriera, żeby pojedynczo przekazał mu towar.
 5. Produkt zawiera suchy lód i łatwo się psuje! Powinien być przechowywany w temperaturze -10 C°, dlatego otwierać go można jedynie obok zamrażarki. Towar, który został opłacony lecz nieodebrany, nie może zostać odesłany jako produkt łatwo psujący się. Dlatego VTG uznaje go za dostarczony i nie zwraca uiszczonej opłaty.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Klient na stronie płatności (kasa) może wybrać jedną z wielu możliwości:
  1. Opłata za pobraniem przy odbiorze od kuriera, którą VTG zapewnia jedynie w niektórych krajach.
   Klient jest zobowiązany zapłacić sumę zamówionego produktu oraz sumę wysyłki kurierowi w gotówce, w jednej sumie. W takim przypadku do odbioru towaru dochodzi jedynie po uiszczeniu opłaty i po podpisaniu potwierdzenia. Przy zamówieniach z zapłatą za pobraniem VTG nawiązuje z Klientem kontakt telefoniczny. Jeżeli Klient w przypadku zamówienia za pobraniem nie odbierze zamówionego towaru, vitalgrass.com przy kolejnym zamówieniu doliczy 80% sumy każdego nieodebranego towaru jako dodatkowy koszt za nieodebranie towaru.
  2. Opłata w systemie paypal
   Klient może zapłacić za produkt przez system paypal.com, po takiej transakcji VTG zawsze dostaje zawiadomienie. VTG zwraca uwagę Klienta, że system płatności paypal.com należy do międzynarodowego systemu płatniczego, obsługiwanego przez trzecią osobę i dlatego VTG nie bierze na siebie odpowiedzialności za jej działanie. Płacąc w systemie paypal Klient oświadcza, że zna jego działanie i zasady użytkowania. Przy zamówieniach płaconych w systemie paypal proces wysyłki rozpoczyna się wtedy, gdy VTG otrzyma zawiadomienie o przelewie od systemu paypal i poinformuje o tym Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że za wszelkie błędy występujące w systemie paypal.com VTG nie ponosi odpowiedzialności i że za ewentualne szkody odpowiedzialny jest operator paypal.com.
  3. Płatność przelewem, lub przekazem bankowym
   Klient może zapłacić za produkt i za wysyłkę wpłacając lub przelewając daną sumę na konto bankowe VTG. Przy przelewie lub wpłacie bankowej proces wysyłki rozpoczyna się tego dnia, w którym VTG otrzyma z banku zawiadomienie o wpłacie i poinformuje o tym Klienta.
 2. Do momentu opłacenia ceny produktu oraz kosztów wysyłki, jak również innych ewentualnych kosztów związanych z płatnością, produkt zostaje własnością VTG.

PRAWO DO WYCOFANIA SIĘ Z ZAKUPU

 1. VTG wystawia rachunek za zamówiony towar i wysyła go. Po akceptacji potwierdzenia zamówienia Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że musi uiścić potwierdzoną cenę zamówionego towaru oraz potwierdzoną cenę wysyłki.
 2. Zamawiając łatwo psujący się towar Klient może skorzystać w sposób ograniczony z Ustawy Nr 17/1999 (II.5.), szczegółowo opisującej prawo do bezwarunkowego wycofania się z transakcji zakupu.
 3. Klient w dniu wysyłki do godziny 12.00 może wchodząc do swojej skrzynki Klienta anulować zamówienie, w takim przypadku VTG jest zobowiązany do jak najszybszego zwrotu zapłaconej sumy, lecz nie póżniej niż w ciągu 30 dni od rezygnacji i od odesłania towaru.

TERMIN WAŻNOŚCI

 1. Na stronie vitalgrass.com są sprzedawane wyłącznie nowe produkty.
 2. VTG daje na sprzedawane przez siebie produkty gwarancję w zależności od typu produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gwarancja i data przydatności do użycia jest zaznaczone obok nazwy produktu.
 3. Odpowiedzialność VTG w kwestiach terminów ważności określają przepisy Kodeksu Cywilnego.

REKLAMACJE, PROŚBY O UDZIELENIE INFORMACJI

 1. Klient w razie reklamacji oraz w przypadku wniosków o udzielenie informacji może się zwrócić do Obsługi Klienta VTG, korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie vitalgrass.com.

NEWSLETTER, WIADOMOŚCI PROMOCYJNE

 1. Vitalgrass.com ma prawo, bez obowiązku informacji o tym fakcie, oferować różnorodne zniżki , jak również może w każdej chwili bez wstępnych informacji owe zniżki zmieniać lub zlikwidować.
 2. Wysłany newsletter lub inny list o treści reklamowej zawsze musi zawierać możliwość zrezygnowania z otrzymywania tego typu listów.
 3. Adresat newslettera lub listu o treści reklamowej może w każdej chwili, bez podania żadnej przyczyny, poprosić, drogą elektroniczną lub pocztową operatora strony vitalgrass.com o zaprzestanie wysyłania tego typu listów.
 4. Jako Użytkownik jednoznacznie wyrażam zgodę na to, żeby VTG oraz Pont24 Sp. z o.o. (operator strony) regularnie wysyłał na mój adres newslettery i reklamy aż do odwołania. Użytkownik może się nie zgodzić na podanie danych osobowych i nie może być do tego zmuszony.

KONTAKT

 1. Składając zamówienie Klient zgadza się, żeby VTG ze względów statystycznych lub z powodu kontroli jakości nawiązał z nim kontakt elektroniczny lub telefoniczny, w celu otrzymania od niego odpowiedzi na pytania dotyczące przebiegu transakcji. Udzielenie odpowiedzi na te pytania jest dobrowolne, odmówienie odpowiedzi nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji w stosunku do Klienta.

INNE

 1. VTG nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamówienia zawierające błędne lub fałszywe dane i nie odpowiada za wynikające z takich zamówień szkody. W takim przypadku VTG może żądać od Klienta uregulowania szkód, wynikających z nieprawidłowego zamówienia.
 2. W sprawach spornych rozstrzygające są przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Ninejsza umowa jest regulowana przez prawo węgierskie. Spory prawne dotyczące tej Umowy, wynikłe między Użytkownikiem i Operatorem będą rozpatrywane przez Wojewódzki Sąd Rejonowy lub – w zależności od kompetencji – przez Sąd Stołeczny.