Denní konzumaci šťávy z pšeničné trávy můžete žít zdravěji!
Vyberte jazyk:
Přihlášení:
 
Vyrobena v Evropské unii.
HACCP approved.

Všeobecné Podmínky Použití

Vítáme Vás na stránce vitalgrass.com! Před zahájením používání vitalgrass jste povinni přečíst si a přijmout Podmínky Použití vitalgrass (dále jen PP), jakož i níže uvedené podmínky, výhrady a směrnice s jejich pozdějšími doplňky ( shrnuty pod názvem :”Smlouva”):

Uživatel registrací uzatvorí smlouvu s Imre Simon..,jako s provozovatelem stránky vitalgrass.com (EU DIČ: 1957715, Székhely: 4030 Debrecen, Lahner u. 4/A. 2. ajtó.)) a přijíma Podmínky Použití. Registrací uživatele se uzatvoří smlouva na dálku mezi stranami. Vitalgrass Kft.( dále VTG) v případě podstatnějších změn PP se bude snažit o ně Uživatelů informovát, v zájme získání aktuálních informací se však doporučuje pravidelné sledování nejnovější verzie.VTG dle vlastního uvážení , kdykoliv může změnit PP, tyto změny musí každý uživatel přijat ,jako takové, které se na něj vztahují.Využitie služeb VTG se považuje za přijetí změn provedených ve Smlouvě.

Schválením a odesláním objednávky , jakož i její spětným potvrzením VTG se stáváte kupujúcim VTG podle Nařízení Vlády 17/1999 (II.5.).Mezi provozovatelem VTG, jako prodávajícím a Vámi,j ako kupujícím se podle níže uvedených podmínek se uzavří smlouva na dálku.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 1. Při nákupu každého jednotlivého zboží na vitalgrass.com je Prodávajícím provozovatel vitalgrass.com
 2. Na stránce vitalgrass.com může nakupovat každý, kdo schválením a zasláním objednávky přijíma tyto smluvní podmínky a považuje je , jak na seba závazné.
 3. vitalgrass.com prodává zboží výhradně elektronickou cestou, prostřednictvím Internetu.
 4. Přehled a nákup zboží je možný výlučně na internetové adrese http://vitalgrass.com. V sídle provozovatele vitalgrass.com se zboží neprodává!
 5. Pokud kupující z osobních, nebo technických důvodů nemůže svou objednávku zaslat přes internet, může telefonicky požádat o pomoc náš zákazníiky servis.

OCHRANA ÚDAJŮ

 1. Použití osobných údajů Kupujícího probíhá v soulade se Zákonem o ochraně osobních údajů (Zákon LXIII. z roku 1992 o ochraně osobních údajů a o přístupe k veřejným informacím)
 2. Kupující udáním svých údajů souhlasí s tím, aby je VTG spravovala způsobem uvedeným v tomto bodě.
 3. VTG uchovává údaje Kupujícího v zájmu plnění smlouvy a o pozdější důkaz smluvních podmínek.VTG zachází s uchovávanými a chráněnými údaji v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, neposkytuje je třetím osobám, s výjimkou nezbytných údajů potřebných k dodávce zboží pro firmu provozující přepravní činnost. Přepravní firma s poskytnutými údaji nakládá v souladě se Zákonem o ochrane osobních údajů, a neposkytuje je třetím osobám.
 4. Kupující bere na vědomí, že v ojedinělých případech v soulade se zákonem poskytování údajů je možné, avšak právoplatnost poskytnutí údajů v každém jednotlivém případě VTG přezkoumá, zda skutečně existuje povinnost pro přenos dat. VTG prohlašuje, že zákonem předepsanou povinnost pro spolupráci a přenos dat v každém případě splňuje.
 5. Údaje udané prostřednictvím kupujícího a registrované v systému vitalgrass.com zůstávají v systému až po dobu, dokud o jejich vymazání kupující nepožádá.
 6. Kupující má právo k přístupu, opravě, nebo výmazu jakéhokoliv údaje, nebo i všech poskytnutých údajů, nebo o to požádat VTG.
 7. Riziko v důsledku veřejnosti internetu ,přenosu dat a informací jeho prostředníctvím nesie Kupující.
 8. VTG si vyhrazuje právo schránku Kupujícího změnit, přerušit nebo zastavit bez jakéhokoliv závazku, pokud Kupující objednáva nekolikrát, poskytnutím nepravdivých údajů.

REGISTRACE

 1. Registrace na stránce vitalgrass.com je zdarma, a neváže se k nákupu.
 2. O zrušení registrace a s tím i o vymazání všech údajů Kupujícího lze požádat na kterémkoliv kontakte zákazníckeho servisu uvedeného v Podmínkách Použití. V takém případe VTG podle svíýh možností neprodleně,nejpozději však do 24 hodin provede vymazání údajů.
 3. Uživatel registrací dáva souhlas k uchovávání svých osobních údajů, a k nakladaniu s nimi v souladu se zásadami na ochranu osobních údajů.

ODPOVĚDNOST

 1. Kupující musí přihlížet k tomu, že se mohou vyskytnout systémové chyby a výpadky z technických příčin. VTG nebere na sebe odpovědnost za neomezený přístup k webu.
 2. VTG nenese odpovědnost za dodržení dodacé lhůty, ale vykoná vše, čo je potřeba k tomu, aby objednávka byla doručena Kupujícímu v co nejkratším čase.
 3. VTG nenese odpovědnost za obsah webových stránek, které jsou dostupné přes odkazy na stránce vitalgrass.com.
 4. VTG není zodpovědný za v nižších bodech vyjmenované, z jakéhokoliv důvodu se nastali:
  1. Zaslaná, nebo přijatá data přes internet.
  2. Jakákoliv chyba v provozu internetové sítě, ktore brání nepřetržitém provozu stránky vitalgrass.com a nákupu.
  3. Jakákoliv porucha libovolného zařízení komunikační sítě.
  4. Ztráta jakéhokoliv dopisu-nezávisle na tom, zda byla přijata v eletronické, nebo papírové podobě-a hlavně jakýmikoli dat.
  5. Nesprávná provoz jakéhokoliv softwaru.
  6. Jakékoli následky systémové poruchy, abnormální události, nebo technických poruch.
 5. VTG za žádných okolností nenese odpovědnost za přímé,nebo nepřímé škody, které sa vyskytli u Kupujícího následkem propojení na stránku vitalgrass.com.
 6. VTG nenese odpovědnost za ztrátu údajného,nebo skutečného zisku, nebo příjmu, která nastane v důsledku neúspěšného nákupu z jakéhokoliv důvodu na stránce vitalgrass.com.
 7. VTG nenese odpovědnost pro případ, pokud Kupující své osobní údaje poskytne třetím osobám z nedbalosti, úmyslně, nebo jako zúčastněná strana trestného činu, nebo povolí jejich užívání.
 8. VTG nemůže být zodpovědný v žádném případe výskytu události vyšší moci, nebo jakékoliv události, která nastane mimo oblast jejího zájmu.
 9. VTG může kdykoliv libovolně změnit jakékoliv cenu, lhůtu. Změna nabývá účinnost zveřejněním na stránce vitalgrass.com.
 10. VTG může kdykoliv libovolne změnit podmínky a pravidla nákupu a/nebo stránku vitalgrass.com bez jakéhokoliv závazku o oznámení a nemůže být zodpovědný, pokud bude takto jednat.
 11. Jakákoli změna nabývá platnosti v té době, pokud bude tato změna uvedena online na stránce vitalgrass.com. Kupující, který nesouhlasí se změnami pravidel, musí se vzdát nákupu.

INFORMÁCE O VÝROBKU

 1. Kupující se může informovat o charakteristice nabízeného zboží na informační stránce daného výrobku.
 2. Nákupní cena je cena uvedená vedla daného výrobku, která obsahuje i DPH. Ceny jsou uvedeny v Kč , nepovažují se za přímou cenovou nabídku, podle nich nenastane závaznost nabídky vitalgrass.com.
 3. Pro zahraniční firmy z EU se zboží prodává bez DPH, pokud mají platné DIČ.
 4. Při zpětném potvrzení dané objednávky Kupujícímu se ceny zboží a služby považují za přímou cenovou nabídku, kterou Kupující není povinen přijat.Pokud Kupující v souislosti s danou cenovou nabídkou nereaguje, považuje se to za přijetí cenové nabídky.

OBJEDNÁVKA

 1. VTG přijíma objednávky výlučně online, v případě poruchy, nebo nedostupnosti i telefonicky, osobně ale ne.
 2. Zasláním objednávky na stránce vitalgrass.com Kupující prohlašuje, že se seznámil se Smluvními Podmínkami, a přijíma jejich, je obeznámen s průběhom objednávání , s charakteristikou a cenou zboží.
 3. VTG může považovat objednávku na stránce vitalgrass.com přijatou v tom případě, pokud Kupující při objednávce vyplní dané pole zcela, nebo při telefonické objednávce je poskytne úplné. Za škody způsobené nedostatečným poskytnutím údajů, nebo za technické chyby v průběhu procesu provozovatel vitalgrass.com nebere na sebe odpovědnost.
 4. K jakékoliv úpravě objednávky musí požádat Kupující o pomoc zákaznický servis, na kterýkoliv kontaktu uvedeném na stránce vitalgrass.com.
 5. VTG po spětném potvrzení objednávky maximálně do 7 pracovních dnů splní objednávku, pokud vybrané zboží je dostupné na skladě.
 6. Pokud vybrané zboží není dostupný na skladě, VTG informuje Kupujícího o odhadní době doručení, kterou Kupující potvrzením do dvou pracovních dnů buď odmítne (odstoupí od nákupu), nebo přijme(potvrdí svůj záměr o koupi). Pokud v takovém případe Kupující nezašle zpětné potvrzení, považuje se to za potvrzení objednávky.

DOPRAVA

 1. Dodání objednaného zboží se zajišťuje výlučně prostředníctvím kurýrní služby(GLS), cena kterého je uvedena v cenách prepřavy, osobní, nebo poštovné převzetí VTG nezajišťuje.
 2. Doručování probíhá v pracovní dny od 8 do 17 hodiny. Kupující by měl proto udat doručovacíu adresu, kde se bude nachádzet v tuto dobu (například adresu pracoviště a jméno preberatele ).
 3. Při prebírání zásilky od kurýra kupující má překontrolovat neporušenost balíku. Doručení se uskuteční po zaplacení dobírky (pokud je) a po podpisu potvrenia o převzetí, adresát před tím nemůže překontrolovat obsah zásilky. Při viditelného porušení balení dodaného zboží může Kupující požádat kurýra o otevření zásilky a předání obsahu položkově, v takovém případě není povinen převzít zásilku, která není úplná, nebo má poškozený obsah.
 4. V případě nepoškozeného balíku Kupující nemůže požádat kurýra o otevření zásilky a předání obsahu položkově.
 5. Výrobek obsahuje suchý led, podléhá zkáze, má se uchovávat pod teplotou -10°C, proto otevírejte pouze před mrazákem. Zaplacen, ale nepřijaté zboží , nakolik podléhá zkáze nebude vrácen, ze strany VTG se považuje za doručený, zaplacená částka se nevrací.

PLATBA

 1. Kupující si může vybrat na platební stránce z nekolika možností způsobů platby:
  1. Plaba při přebírání zásilky od kurýra, kterou zajišťuje VTG pouze v některých zemích (Dobírka)
   Kupující je povinen zaplatit hodnotu dodaného zboží, cenu dopravy a cenu za dobírku zaplatit celkově v hotovosti. V tomto případě se uskuteční doručení výlučně po zaplacení částky a podepsání potvrzení o převzetí. Při objednávce na dobírku ,telefonicky, před zahájením dodání VTG kontaktuje kupujícího. Při objednávce na dobírku v případe nepřevzetí zboží Kupujícímu se připočítává poplatek ve výší 80% z ceny zboží na stránce vitalgrass.com za každý neprebraný zboží.
  2. Platba přes systém paypal
   Kupující může na vyrovnání platby za zboží a dopravu využít i systém paypal.com, o čem VTG obdrží automatické oznámení od systému paypal. VTG upozorňuje Kupujícího, že platební systém paypal.com je zahraniční, provozuje ho třetí strana, na provoz jehož nebere na sebe odpovědnost. Kupující prohlašuje, že použitím platebního systému paypal.com uznává, že zná jeho provoz a je seznámen s podmínkami použití. Splnění doručení v případe platby systémem paypal začne dnem doručení zpětného potvrzenia o zaplacení od systému paypal, o kterém zašle VTG Kupujícímu oznámení. Kupující si bere na vědomí, že VTG nemůže brát na sebe odpovědnost za jakúkoliv chybu v systému paypal, za možné škody odpovídá provozovatel paypal.com.
  3. Platba převodem, nebo bankovním vkladem
   Kupující hodnotu zboží a ceny za dopravu může uhradit bankovním převodem, nebo vkladem na účet VTG. Splnění doručení v případě platby přes bankovní systém se začne dnem doručení zpětného potvrzení o zaplacení od systému banky, o kterém zašle VTG Kupujícímu oznámení.
 2. Objednané zboží zůstává majetkem VTG až po zaplacení celkové částky hodnoty za zboží, ceny za dopravu, případně dobírky.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD NÁKUPU

 1. VTG vystaví fakturu na objednané zboží a doručí ho. Zpětným potvrzením objednávky si Kupující bere na vědomí a přijímá, že potvrzenou cenu zboží a potvrzené dopravní náklady je povinen zaplatit.
 2. Během objednávky zboží podléhající zkáze může Kupující omezene využít svého práva na odstoupení uvedené v zákoně.
 3. Kupující může svou objednávku zrušiť do 12:00 v den zahájení doručení vstupem do uživatelské schránky, v takovém případě je VTG povinen Kupujícím zaplacenou sumu neodkladně, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od nákupu a vracení zboží zpětně uhradit.

ZÁRUKA

 1. Na stránce vitalgrass.com se prodávají pouze nové výrobky.
 2. VTG dává záruku na jím prodávané výrobky v závislosti na typu výrobků podla platných právních předpisů. Od toho odlišná záruční doba a lhůta je uvedena u daného výrobku.
 3. Odpovědnost VTG za záruku se řídí Občanským Zákoníkem.

REKLAMACE, POŽÁDÁNÍ O INFORMACE

 1. Kupující se v případě reklamace, nebo svou žádostí o informace se může obrátit na zákaznický servis VTG, na kterémkoliv kontaktu uvedeném na stránce vitalgrass.com.

INFO DOPISY, PROPAGAČNÍ ZPRÁVY

 1. Provozovatel vitalgrass.com si vyhrazuje právo, aby bez předchozích sdělení nabídl různé slevy, také, aby tyto slevy kdykoliv, bez předchozího oznámení změnil, nebo zrušil.
 2. Zaslaný infolist, nebo jiný propagační list v každém případě obsahuje způsob odhlášení se z odebírání propagačních zpráv.
 3. Adresát infolistu, propagační zprávy může kdykoliv požádat bez udání důvodu provozovatele vitalgrass.com o zákaz zasílání, elektronicky, nebo poštou.
 4. Jako uživatel jednoznačně a vysloveně dávám soulas pro VTG a Pont24 Group Kft (majitel stránky), aby na moji e-mailovou adresu pravidelně zasílala infolisty , reklamní materiály, aby to využívala až do odvolání. Uživatel může odstoupit od poskytnutí údajů, nemůže být na to nucen.

KONTAKT

 1. Kupující svým zadáním objednáky dáva povolení, aby VTG elektronickou cestou, nebo poštou , pouze statistickým cílem a s cílem zajištení kvality ho vyhledala , aby ho požádala o názor o nákupu. Odpověď na tyto otázky je dobrovolný, odmítnutí odpovědi nemá na Kupujícího negativní následky.

OSTATNÍ

 1. Při zadání objednávky , která obsahuje nepravdivé, mylné údaje VTG nebere na sebe odpovědnost za splnení takové objednávky. Za způsobenou škodu mylným splněním objednávky může žádat VTG od Kupujícího odškodné.
 2. V neřešených otázkách se smluvní strany řídí Občanským Zákoníkem.
 3. Na tuto Smlouvu se vztahují právní předpisy Maďarska.. Při posudzování právních sporů souvisejících s touto Smlouvou se Uživatelé a Provozovatel podřadnou příslušnému Pešťskému Centrálnímu Krajskímu soudu a- v závislosti na rozsahu působnosti- Soudu Hlavního města.