A gyorsfagyasztott búzafűlé napi fogyasztásával egészségesebben élhet!
Válassz nyelvet:
Feliratkozás:
 
Készült az Európai Unióban.
HACCP approved.

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözlünk a vitalgrass.com oldalon! A vitalgrass használatának megkezdése előtt köteles vagy elolvasni és elfogadni a vitalgrass felhasználási feltételeit (a továbbiakban: "Felhasználási Feltételek"), valamint az alábbi vonatkozó feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövőbeli kiegészítéseivel együtt (összefoglaló néven: "Szerződés"):

A Felhasználó a regisztrálással szerződést köt a Vitalgrass Kft-vel, mint a vitalgras.com oldal üzemeltetőjével (EU közösségi adószám: HU14918058, Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Dr. Varga László út 10.) és elfogadja a Felhasználási Feltételeket. A Felhasználó regisztrálásával létrejön a Felek között a távollévők közötti szerződés. A Vitalgrass Kft (a továbbiakban VTG) a Felhasználási Feltételek jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. VTG saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja a Felhasználási Feltételeket, a változtatásokat pedig, valamennyi felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. A VTG szolgáltatásának használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Megrendelésének jóváhagyásával és elküldésével, valamint annak a VTG által történő visszaigazolásával Ön, a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a VTG vásárlója lesz.

A VTG üzemeltetője, mint Eladó, valamint Ön, mint Vevő között az alábbiakban részletezett feltételek alapján távollévők közötti szerződés jön létre.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 1. a vitalgrass.com-on megvásárolt minden egyes termék esetében a vitalgrass.com üzemeltetője az Eladó.
 2. a vitalgrass.com oldalon mindenki vásárolhat, aki a megrendelés jóváhagyásával és elküldésével elfogadja jelen szerződési feltételeket, és magára nézve azt kötelező érvényűnek ismeri el.
 3. a vitalgrass.com kizárólag Interneten keresztül, elektronikus úton értékesíti termékeit.
 4. A termékek kizárólag a vitalgrass.com internetes felületén, a http://vitalgrass.com internetes címen elérhető oldalon tekinthetők és vásárolhatók meg. A vitalgrass.com üzemeltetője székhelyén nem értékesít termékeket!
 5. Amennyiben a Vevő bármely személyes vagy technikai okból kifolyólag nem kívánja, vagy nem tudja rendelését az internetes felületen keresztül elküldeni, kérheti telefonos ügyfélszolgálatunk segítségét.
 6. A VTG ügyfélszolgálata rövid szöveges üzeneteket (SMS) nem fogad, és azokra nem reagál.

ADATVÉDELEM

 1. A Vevő személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. (1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.)
 2. A Vevő az adatainak megadásával hozzájárul, hogy azokat a VTG a jelen pontban szabályozott módon kezelhesse.
 3. A VTG a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A VTG az általa tárolt és őrzött adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és kezeli, harmadik személynek tovább semmilyen célból nem adja át, kivéve a szállítás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok átadását a szállítást teljesítő cég részére. A szállító cég a kapott adatokat az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja át.
 4. A Vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra rendkívüli esetekben sor kerülhet, azonban az adattovábbítás jogalapját minden egyes adat esetében az VTG külön megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítási kötelezettség. A VTG kijelenti, hogy a törvény által előírt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségének minden esetben eleget tesz.
 5. A Vevő által megadott, és a vitalgrass.com rendszerében regisztrált adatok a Vevő kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.
 6. A Vevőnek joga van elérni, helyesbíteni illetve törölni bármely, vagy akár az összes általa megadott információt, vagy kérni a VTG annak megtételére.
 7. Az Internet nyilvánosságának következtében az azon keresztül történő adat és információ átvitelből adódó kockázatok a Vevőt terhelik.
 8. A VTG továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Vevő valótlan adatokkal vagy több alkalommal rendel, a Vevő fiókját bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.

REGISZTRÁCIÓ

 1. A vitalgrass.com oldalra történő regisztráció ingyenes, és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.
 2. A regisztráció, és ezzel a Vevő adatainak törlése bármely, jelen Szerződési Feltételekben feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségen kérhető. Ilyen esetben a VTG lehetőségeihez mérten haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül intézkedik az adatok törléséről.
 3. A Felhasználó a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak a tárolására, valamint adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő kezelésére.

FELELŐSSÉG

 1. A Vevőnek tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. A VTG semmilyen felelősséget nem vállal az oldal korlátlan rendelkezésre állásáért.
 2. A VTG semmilyen felelősséget nem vállal a szállítási határidőkre vonatkozóan, de minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést a lehető legrövidebb időn belül eljuttassa a Vevőhöz.
 3. A VTG semmilyen felelősséget nem vállal azon weboldalak tartalmáért, amelyeket linkeken keresztül a vitalgrass.com oldalairól el lehet érni.
 4. A VTG semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
  1. Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
  2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a vitalgrass.com oldal akadálytalan működését és a vásárlást.
  3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  4. Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
  5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  6. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
 5. A VTG nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a vitalgrass.com oldalhoz való csatlakozás miatt a Vevőnél következett be.
 6. A VTG nem felelős semmilyen vélt vagy valós jövedelem vagy haszon kieséséért, amely a vitalgrass.com oldalon történt vásárlás bármilyen okból történő meghiúsulása miatt következik be.
 7. A VTG nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Vevő a személyes adatait harmadik személy számára gondatlanságból, szándékoltan esetleg bűncselekmény érintettjeként harmadik fél számára átadja, illetve használatukat lehetővé teszi.
 8. A VTG nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.
 9. A VTG bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Vitalgrass.com oldalon történt megjelenés időpontjától lép hatályba.
 10. A VTG bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a vitalgrass.com oldalt, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a VTG nem vonható felelősségre, ha így tesz.
 11. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a vitalgrass.com oldalon. Bármely Vevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

 1. A Vevő a megvásárolható áruk jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról tudhatja meg.
 2. A vételár mindig az adott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza a forgalmi adót is. A feltüntetett árak forintban értendők, nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján a vitalgrass.com ajánlati kötöttsége nem áll be.
 3. Más országbeli EU tagállambeli cégek részére forgalmi adó mentesen történik a termék értékesítése, érvényes közösségi adószám esetén.
 4. A konkrét Vevői megrendelés visszaigazolásán szereplő termék és szolgáltatás árak az a VTG részéről közvetlen árajánlati tételnek minősülnek, melyet a Vevő nem köteles elfogadni. A VTG közvetlen árajánlatára vonatkozóan a Vevő hallgatása az árajánlat elfogadásának minősül.

MEGRENDELÉS

 1. A VTG megrendelést kizárólag csak az online felületen, illetve annak meghibásodása vagy elérhetetlenné válása esetén, telefonon keresztül tud fogadni, személyesen nem.
 2. a vitalgrass.com oldalon történt rendeléssel a Vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen Szerződési Feltételeket, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.
 3. a vitalgrass.com oldalon történő megrendelést a VTG csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Vevő a megrendelő oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti vagy a telefon történő megrendelés esetén azokat maradéktalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a vitalgrass.com oldal üzemeltetője felelősséget nem vállal.
 4. A megrendelés bármilyen módosításához a Vevő kérje a VTG ügyfélszolgálatának segítségét, a vitalgrass.com oldalon megadott elérhetőségek bármelyikén.
 5. A VTG a megrendelés visszaigazolásától számítva maximum 7 munkanapon belül teljesíti a rendelést, amennyiben a kiválasztott termék készleten van.
 6. A kiválasztott termék készlet hiánya esetén a VTG értesíti a Vevőt a szállítás várható időszakáról, melyet a Vevő visszaigazolással két munkanapon belül vagy elutasít (eláll a vételtől), vagy elfogad (megerősíti vételi szándékát). A Vevő részéről a visszaigazolás elmulasztása a megrendelés megerősítésének minősül.

SZÁLLÍTÁS

 1. A megrendelt áru kézbesítése kizárólag futárszolgálat (GLS) útján történik, melynek díja a szállítási díjakban található, személyes vagy postai úton történő átvételt a VTG nem biztosít.
 2. A kézbesítés munkaidőben, 8 és 17 óra között történik. Ezért a Vevő szállítási címként napközbeni (lakcímtől eltérő esetben például munkahelyi címet és átvevő nevet) adjon meg.
 3. A Vevő a futártól történő átvételkor ellenőrizze a csomag sértetlenségét. A kézbesítés az utánvét kifizetése (ha van) és az átvételi igazolás aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a csomag tartalmát. A kiszállított termék csomagolásának látható sérülése esetén a Vevő kérheti a futárt a csomag kibontására és tartalmának tételes átadására, ebben az esetben nem köteles a hiányos vagy sérült tartalmú küldeményt átvenni.
 4. A Vevő a csomag sértetlensége esetén nem kérheti a futártól a csomag bontását és tartalmának tételes átadását.
 5. A termék szárazjeget tartalmazz és romlandó -10 C alatt tárolandó, ezért csak jégszekrény előtt bontsa ki. A kifizetett, de át nem vett termékeket romlandóság miatt nem kerül visszaszállításra, így a VTG kiszállítottnak minősíti és a megfizetett összeget nem utalja vissza.

FIZETÉS

 1. A Vevő a fizetési (pénztár) oldalon több fizetési mód közül választhat:
  1. Fizetés az áru futártól történő átvételekor, melyet csak egyes országokban biztosít a VTG (Utánvét)
   A Vevő a kiszállított küldemény ellenértékét, a szállítási díjat és az utánvét költségét a futárnak készpénzben, egy összegben köteles megfizetni. Ebben az esetben a kézbesítés kizárólag az ellenérték kifizetése és az átvételi igazolás aláírása után történik meg. Az utánvételes rendelésnél telefonon, a kiszállítás megkezdése előtt a VTG felveszi a kapcsolatot a Vevővel. Utánvételes át nem vett megrendelés esetén a Vevő következő megrendeléséhez vitalgrass.com oldalon szereplő termékárának a 80%-t számítunk fel plusz díjként át nem vett termékenként.
  2. Fizetés paypal rendszeren keresztül
   A Vevő a vásárlás és szállítás ellenértékét a paypal.com fizetési rendszerén keresztül is rendezheti, amelynek megtörténtéről a VTG a paypal rendszerétől automatikusan értesítést kap. A VTG felhívja a Vevő figyelmét, hogy a paypal.com fizetési rendszer külföldi, harmadik fél által üzemeltetett rendszer, amelynek működésére nem vállal garanciát. A Vevő kijelenti, hogy a paypal.com fizetési rendszerének használatával elismeri, hogy annak működését ismeri, illetve használatának feltételeivel tisztában van. A kiszállítás teljesítése a paypal rendszeren keresztül történő fizetés esetén kizárólag a paypal rendszeréből visszaérkezett fizetési igazolás napján kezdődik meg, melyről a VTG a Vevőnek értesítést küld. A Vevő tudomásul veszi, hogy a paypal.com rendszerében bekövetkezett bármely hibáért a VTG nem vonható felelősségre, az esetleges károkért a paypal.com üzemeltetője felel.
  3. Fizetés átutalással, vagy banki befizetéssel
   A Vevő a vásárlás és szállítás ellenértékét a VTG bankszámlájára történő átutalással, vagy bankfiókban történő befizetéssel teljesítheti. A kiszállítás teljesítése a banki rendszeren keresztül történő fizetés esetén kizárólag a banki rendszeréből visszaérkezett fizetési igazolás napján kezdődik meg, melyről a VTG a Vevőnek értesítést küld.
 2. A megrendelt termék vételárának, valamint a kiszállítás, és az esetleges utánvét díjának teljes kifizetéséig a termék a VTG tulajdona marad.

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

 1. A VTG a megrendelt termékeket kiszámlázza és kiszállítja. A megrendelés visszaigazolásának elfogadásával a Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt áru visszaigazolt árát, valamint a szintén visszaigazolt szállítási költséget köteles kifizetni.
 2. Megrendelése során a Vevő romlandó termék esetén korlátozottan élhet a 17/1999. (II.5.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
 3. Vevő a kiszállítás indításának napján 12:00 óráig felhasználói fiókjába belépve törölheti rendelését, ebben az esetben a VTG köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

SZAVATOSSÁG

 1. a Vitalgrass.com oldalon kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.
 2. A VTG az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő és ennek időtartama az adott termék mellett van feltüntetve.
 3. A VTG szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.

REKLAMÁCIÓ, INFORMÁCIÓKÉRÉS

 1. A Vevő reklamációjával, információ kérési igényével a VTG ügyfélszolgálatához fordulhat a vitalgrass.com oldalon megadott elérhetőségek bármelyikén.

HÍRLEVÉL, REKLÁM CÉLÚ ÜZENET

 1. a vitalgrass.com üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül különféle kedvezményeket nyújtson, illetve ezeket a kedvezményeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, illetve megszüntesse.
 2. A kiküldött hírlevél, vagy egyéb reklám célú levél minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját.
 3. A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a vitalgrass.com üzemeltetőjét a kiküldés letiltására, elektronikus vagy hagyományos postai úton egyaránt.
 4. Mint Felhasználó egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok a VTG és a Pont24 Group Kft (oldal tulajdonosa) részére , hogy e-mail címemre rendszeresen hírleveleket, reklámokat küldjön, és ezt visszavonásig használja. Felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető.

KAPCSOLATTARTÁS

 1. A Vevő a megrendelésének leadásával engedélyt ad rá, hogy a VTG elektronikus vagy hagyományos postai úton, kizárólag statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse, és a vásárlási élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje. Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása nem jár a Vevőre nézve semmilyen negatív következménnyel.

EGYÉB

 1. A téves, vagy nem valós adatokat tartalmazó megrendelés esetén a VTG semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezekből eredő téves teljesítésért. A téves teljesítésből eredő kár megtérítését ebben az esetben a VTG követelheti a Vevőtől.
 2. A nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv szabályait alkalmazzák.
 3. jelen Szerződésre a Magyarország joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve – hatáskörtől függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.