A gyorsfagyasztott búzafűlé napi fogyasztásával egészségesebben élhet!
Válassz nyelvet:
Feliratkozás:
 
Készült az Európai Unióban.
HACCP approved.

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözlünk a vitalgrass.com/vitalgrass.hu oldalon! A vitalgrass használatának megkezdése előtt köteles vagy elolvasni és elfogadni a vitalgrass felhasználási feltételeit (a továbbiakban: "Felhasználási Feltételek"), valamint az alábbi vonatkozó feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövőbeli kiegészítéseivel együtt (összefoglaló néven: "Szerződés"):

A Felhasználó a regisztrálással szerződést köt Simon Imre (őstermelő)-vel, mint a vitalgras.com valamint a vitalgrass.hu oldalak üzemeltetőjével (Adószám: 79314417-1-29, Székhely: 4030 Debrecen, Lahner utca 4/A 2. ajtó, kistermelői/őstermelői engedély szám: 08 3 TM 00097 / 0160754) és elfogadja a Felhasználási Feltételeket. A Felhasználó regisztrálásával létrejön a Felek között a távollévők közötti szerződés. Az oldalon elérhető szolgáltatást biztosító Simon Imre (Őstermelő) a Felhasználási Feltételek jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. Simon Imre (Őstermelő) saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja a Felhasználási Feltételeket, a változtatásokat pedig, valamennyi felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. A Simon Imre (Őstermelő) szolgáltatásának használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Megrendelésének jóváhagyásával és elküldésével, valamint annak a Simon Imre (Őstermelő) által történő visszaigazolásával Ön, a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a Simon Imre (Őstermelő) vásárlója lesz.

A Simon Imre (Őstermelő) üzemeltetője, mint Eladó, valamint Ön, mint Vevő között az alábbiakban részletezett feltételek alapján távollévők közötti szerződés jön létre.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 1. a vitalgrass.com/vitalgrass.hu-on megvásárolt minden egyes termék esetében a vitalgrass.com/vitalgrass.hu üzemeltetője az Eladó.
 2. a vitalgrass.com/vitalgrass.hu oldalon mindenki vásárolhat, aki a megrendelés jóváhagyásával és elküldésével elfogadja jelen szerződési feltételeket, és magára nézve azt kötelező érvényűnek ismeri el.
 3. Amennyiben a Vevő bármely személyes vagy technikai okból kifolyólag nem kívánja, vagy nem tudja rendelését az internetes felületen keresztül elküldeni, kérheti telefonos ügyfélszolgálatunk segítségét.
 4. A Simon Imre (Őstermelő) ügyfélszolgálata rövid szöveges üzeneteket (SMS) nem fogad, és azokra nem reagál.

ADATVÉDELEM

 1. A Vevő személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. (1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.)
 2. A Vevő az adatainak megadásával hozzájárul, hogy azokat a Simon Imre (Őstermelő) a jelen pontban szabályozott módon kezelhesse.
 3. A Simon Imre (Őstermelő) a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Simon Imre (Őstermelő) az általa tárolt és őrzött adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és kezeli, harmadik személynek tovább semmilyen célból nem adja át, kivéve a szállítás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok átadását a szállítást teljesítő cég részére. A szállító cég a kapott adatokat az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja át.
 4. A Vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra rendkívüli esetekben sor kerülhet, azonban az adattovábbítás jogalapját minden egyes adat esetében az Simon Imre (Őstermelő) külön megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítási kötelezettség. A Simon Imre (Őstermelő) kijelenti, hogy a törvény által előírt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségének minden esetben eleget tesz.
 5. A Vevő által megadott, és a vitalgrass.com/vitalgrass.hu rendszerében regisztrált adatok a Vevő kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.
 6. A Vevőnek joga van elérni, helyesbíteni illetve törölni bármely, vagy akár az összes általa megadott információt, vagy kérni a Simon Imre (Őstermelő) annak megtételére.
 7. Az Internet nyilvánosságának következtében az azon keresztül történő adat és információ átvitelből adódó kockázatok a Vevőt terhelik.
 8. A Simon Imre (Őstermelő) továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Vevő valótlan adatokkal vagy több alkalommal rendel, a Vevő fiókját bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.

REGISZTRÁCIÓ

 1. A vitalgrass.com/vitalgrass.hu oldalra történő regisztráció ingyenes, és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.
 2. A regisztráció, és ezzel a Vevő adatainak törlése bármely, jelen Szerződési Feltételekben feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségen kérhető. Ilyen esetben a Simon Imre (Őstermelő) lehetőségeihez mérten haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül intézkedik az adatok törléséről.
 3. A Felhasználó a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak a tárolására, valamint adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő kezelésére.

FELELŐSSÉG

 1. A Vevőnek tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. A Simon Imre (Őstermelő) semmilyen felelősséget nem vállal az oldal korlátlan rendelkezésre állásáért.
 2. A Simon Imre (Őstermelő) semmilyen felelősséget nem vállal a szállítási határidőkre vonatkozóan, de minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést a lehető legrövidebb időn belül eljuttassa a Vevőhöz.
 3. A Simon Imre (Őstermelő) semmilyen felelősséget nem vállal azon weboldalak tartalmáért, amelyeket linkeken keresztül a vitalgrass.com/vitalgrass.hu oldalairól el lehet érni.
 4. A Simon Imre (Őstermelő) semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
  1. Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
  2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a vitalgrass.com/vitalgrass.hu oldal akadálytalan működését és a vásárlást.
  3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  4. Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
  5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  6. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
 5. A Simon Imre (Őstermelő) nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a vitalgrass.com/vitalgrass.hu oldalhoz való csatlakozás miatt a Vevőnél következett be.
 6. A Simon Imre (Őstermelő) nem felelős semmilyen vélt vagy valós jövedelem vagy haszon kieséséért, amely a vitalgrass.com/vitalgrass.hu oldalon történt vásárlás bármilyen okból történő meghiúsulása miatt következik be.
 7. A Simon Imre (Őstermelő) nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Vevő a személyes adatait harmadik személy számára gondatlanságból, szándékoltan esetleg bűncselekmény érintettjeként harmadik fél számára átadja, illetve használatukat lehetővé teszi.
 8. A Simon Imre (Őstermelő) nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis major esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.
 9. A Simon Imre (Őstermelő) bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Vitalgrass.com/vitalgrass.hu oldalon történt megjelenés időpontjától lép hatályba.
 10. A Simon Imre (Őstermelő) bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a vitalgrass.com/vitalgrass.hu oldalt, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Simon Imre (Őstermelő) nem vonható felelősségre, ha így tesz.
 11. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a vitalgrass.com/vitalgrass.hu oldalon. Bármely Vevő, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, jogában áll a megrendelést megszakítani.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

 1. A Vevő a megvásárolható áruk jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról tudhatja meg.
 2. A vételár mindig az adott termék mellett feltüntetett ár A feltüntetett árak forintban értendők, nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján a vitalgrass.com/vitalgrass.hu ajánlati kötöttsége nem áll be.
 3. Más országbeli EU tagállambeli cégek részére forgalmi adó mentesen történik a termék értékesítése, érvényes közösségi adószám esetén.
 4. A konkrét Vevői megrendelés visszaigazolásán szereplő termék és szolgáltatás árak az a Simon Imre (Őstermelő) részéről közvetlen árajánlati tételnek minősülnek, melyet a Vevő nem köteles elfogadni. A Simon Imre (Őstermelő) közvetlen árajánlatára vonatkozóan a Vevő hallgatása az árajánlat elfogadásának minősül.

MEGRENDELÉS

 1. A Simon Imre (Őstermelő) megrendelést kizárólag csak az online felületen, illetve annak meghibásodása vagy elérhetetlenné válása esetén, telefonon keresztül, és személyesen is tud fogadni.
 2. a vitalgrass.com/vitalgrass.hu oldalon történt rendeléssel a Vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen Szerződési Feltételeket, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.
 3. a vitalgrass.com/vitalgrass.hu oldalon történő megrendelést a Simon Imre (Őstermelő) csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Vevő a megrendelő oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti vagy a telefon történő megrendelés esetén azokat maradéktalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a vitalgrass.com/vitalgrass.hu oldal üzemeltetője felelősséget nem vállal.
 4. A megrendelés bármilyen módosításához a Vevő kérje a Simon Imre (Őstermelő) ügyfélszolgálatának segítségét, a vitalgrass.com/vitalgrass.hu oldalon megadott elérhetőségek bármelyikén.
 5. A Simon Imre (Őstermelő) a megrendelés visszaigazolásától számítva maximum 8 munkanapon belül teljesíti a rendelést, amennyiben a kiválasztott termék készleten van.
 6. A kiválasztott termék készlet hiánya esetén a Simon Imre (Őstermelő) értesíti a Vevőt a szállítás várható időszakáról, melyet a Vevő visszaigazolással két munkanapon belül vagy elutasít (eláll a vételtől), vagy elfogad (megerősíti vételi szándékát). A Vevő részéről a visszaigazolás elmulasztása a megrendelés megerősítésének minősül.

SZÁLLÍTÁS

 1. A megrendelt áru kézbesítése futárszolgálat (GLS) útján történik, melynek díja a szállítási díjakban található, azonban személyes úton történő átvételt is tud Simon Imre (Őstermelő) biztosítani.
 2. A kézbesítés munkaidőben, 8 és 17 óra között történik. Ezért a Vevő szállítási címként napközbeni (lakcímtől eltérő esetben például munkahelyi címet és átvevő nevet) adjon meg.
 3. A Vevő a futártól történő átvételkor ellenőrizze a csomag sértetlenségét. A kézbesítés az utánvét kifizetése (ha van) és az átvételi igazolás aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a csomag tartalmát. A kiszállított termék csomagolásának látható sérülése esetén a Vevő kérheti a futárt a csomag kibontására és tartalmának tételes átadására, ebben az esetben nem köteles a hiányos vagy sérült tartalmú küldeményt átvenni.
 4. A Vevő a csomag sértetlensége esetén nem kérheti a futártól a csomag bontását és tartalmának tételes átadását.
 5. A termék szárazjeget tartalmazz és romlandó -10 C alatt tárolandó, ezért csak jégszekrény előtt bontsa ki. A kifizetett, de át nem vett termékeket romlandóság miatt nem kerül visszaszállításra, így a Simon Imre (Őstermelő) kiszállítottnak minősíti és a megfizetett összeget nem utalja vissza.

FIZETÉS

 1. A Vevő a fizetési (pénztár) oldalon több fizetési mód közül választhat:
  1. Fizetés az áru futártól történő átvételekor, melyet csak egyes országokban biztosít a Simon Imre (Őstermelő) (Utánvét)
   A Vevő a kiszállított küldemény ellenértékét, a szállítási díjat és az utánvét költségét a futárnak készpénzben, egy összegben köteles megfizetni. Ebben az esetben a kézbesítés kizárólag az ellenérték kifizetése és az átvételi igazolás aláírása után történik meg. Az utánvételes rendelésnél telefonon, a kiszállítás megkezdése előtt a Simon Imre (Őstermelő) felveszi a kapcsolatot a Vevővel. Utánvételes át nem vett megrendelés esetén a Vevő következő megrendeléséhez vitalgrass.com/vitalgrass.hu oldalon szereplő termékárának a 80%-t számítunk fel plusz díjként át nem vett termékenként.
  2. Fizetés paypal rendszeren keresztül
   A Vevő a vásárlás és szállítás ellenértékét a paypal.com fizetési rendszerén keresztül is rendezheti, amelynek megtörténtéről a Simon Imre (Őstermelő) a paypal rendszerétől automatikusan értesítést kap. A Simon Imre (Őstermelő) felhívja a Vevő figyelmét, hogy a paypal.com fizetési rendszer külföldi, harmadik fél által üzemeltetett rendszer, amelynek működésére nem vállal garanciát. A Vevő kijelenti, hogy a paypal.com fizetési rendszerének használatával elismeri, hogy annak működését ismeri, illetve használatának feltételeivel tisztában van. A kiszállítás teljesítése a paypal rendszeren keresztül történő fizetés esetén kizárólag a paypal rendszeréből visszaérkezett fizetési igazolás napján kezdődik meg, melyről a Simon Imre (Őstermelő) a Vevőnek értesítést küld. A Vevő tudomásul veszi, hogy a paypal.com rendszerében bekövetkezett bármely hibáért a Simon Imre (Őstermelő) nem vonható felelősségre, az esetleges károkért a paypal.com üzemeltetője felel.
  3. Fizetés átutalással, vagy banki befizetéssel
   A Vevő a vásárlás és szállítás ellenértékét a Simon Imre (Őstermelő) bankszámlájára történő átutalással, vagy bankfiókban történő befizetéssel teljesítheti. A kiszállítás teljesítése a banki rendszeren keresztül történő fizetés esetén kizárólag a banki rendszeréből visszaérkezett fizetési igazolás napján kezdődik meg, melyről a Simon Imre (Őstermelő) a Vevőnek értesítést küld.
 2. A megrendelt termék vételárának, valamint a kiszállítás, és az esetleges utánvét díjának teljes kifizetéséig a termék a Simon Imre (Őstermelő) tulajdona marad.

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

 1. A Simon Imre (Őstermelő) a megrendelt termékeket kiszámlázza és kiszállítja. A megrendelés visszaigazolásának elfogadásával a Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt áru visszaigazolt árát, valamint a szintén visszaigazolt szállítási költséget köteles kifizetni.
 2. Megrendelése során a Vevő romlandó termék esetén korlátozottan élhet a 17/1999. (II.5.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
 3. Vevő a kiszállítás indításának napján 12:00 óráig felhasználói fiókjába belépve törölheti rendelését, ebben az esetben a Simon Imre (Őstermelő) köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

SZAVATOSSÁG

 1. a Vitalgrass.com/vitalgrass.hu oldalon kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.
 2. A Simon Imre (Őstermelő) az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő és ennek időtartama az adott termék mellett van feltüntetve.
 3. A Simon Imre (Őstermelő) szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.

REKLAMÁCIÓ, INFORMÁCIÓKÉRÉS

 1. A Vevő reklamációjával, információ kérési igényével a Simon Imre (Őstermelő) ügyfélszolgálatához fordulhat a vitalgrass.com/vitalgrass.hu oldalon megadott elérhetőségek bármelyikén.

HÍRLEVÉL, REKLÁM CÉLÚ ÜZENET

 1. a vitalgrass.com/vitalgrass.hu üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül különféle kedvezményeket nyújtson, illetve ezeket a kedvezményeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, illetve megszüntesse.
 2. A kiküldött hírlevél, vagy egyéb reklám célú levél minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját.
 3. A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a vitalgrass.com/vitalgrass.hu üzemeltetőjét a kiküldés letiltására, elektronikus vagy hagyományos postai úton egyaránt.
 4. Mint Felhasználó egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy Simon Imre (Őstermelő) és a INF-GROUP Kft (oldal tulajdonosa) e-mail címemre rendszeresen hírleveleket, reklámokat küldjön, és ezt visszavonásig használja. Felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető.

KAPCSOLATTARTÁS

 1. A Vevő a megrendelésének leadásával engedélyt ad rá, hogy a Simon Imre (Őstermelő) elektronikus vagy hagyományos postai úton, kizárólag statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse, és a vásárlási élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje. Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása nem jár a Vevőre nézve semmilyen negatív következménnyel.

EGYÉB

 1. A téves, vagy nem valós adatokat tartalmazó megrendelés esetén a Simon Imre (Őstermelő) semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezekből eredő téves teljesítésért. A téves teljesítésből eredő kár megtérítését ebben az esetben a Simon Imre (Őstermelő) követelheti a Vevőtől.
 2. A nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv szabályait alkalmazzák.
 3. Jelen Szerződésre a Magyarországon érvényes jog az irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság illetve – hatáskörtől függően – a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.